Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Ny kampagne om ældres ret til at bestemme selv

KA Pleje lancerer en kampagne, der skal gøre de ældre og deres familier klogere på retten til at bestemme selv.

Mange ældre ved ikke, at de helt gratis kan vælge privat hjemmepleje frem for den kommunale.

Selv om kommunerne har pligt til at fortælle borgerne om valgfriheden, så forsømmer de ofte den opgave.

En Epinion-analyse fra 2017 viser, at halvdelen af de ældre, der modtager personlig pleje, ikke ved, at de har mulighed for at vælge privat hjemmepleje. Samme undersøgelse viser, at mange ældre ser det som vigtigt at kunne vælge mellem en privat og kommunal løsning.

Derfor lancerer KA Pleje – Danmarks største branche- og arbejdsgiverforening indenfor fritvalg-ordningen – nu en landsdækkende oplysningskampagne, der skal gøre de ældre og deres familier klogere på retten til at bestemme selv.

- Det er virkelig sløjt, at kommunerne er så dårlige til at fortælle borgerne, at de frit kan vælge privat hjemmepleje. Men i stedet for at surmule over kommunerne har vi valgt at påtage os informationsarbejdet ved at lave en kampagne, der på en forståelig og respektfuld måde informerer om valgmulighederne, siger Karsten Høgild, KA Plejes direktør.

Særlig hjemmeside

Kampagnen består af flere elementer. Det ene er hjemmesiden www.ældrebestemmerselv.dk, hvor man kan læse meget mere om valgfriheden og finde nyttige oplysninger. Det andet element er en kort film, som fra midten af januar og fire måneder frem markedsføres på Facebook.

- Det gennemgående budskab i kampagnen er, at de ældre er gamle nok til at bestemme selv. Det skal ikke være sådan, at bare fordi man når en bestemt alder, så mister man retten til selv at kunne vælge. Friheden skal gælde hele livet, siger Karsten Høgild og uddyber:

- En del tror, at de ældre selv skal have pengepungen frem, hvis de vælger den private hjemmepleje frem for den kommunale, men det er forkert. Så længe man er visiteret, så koster det ikke noget at vælge privat.

Karsten Høgild understreger, at kampagnen på ingen måde skal opfattes som et angreb på de kommunale tilbud:

- Nej, overhovedet ikke. Vores mission er på en respektfuld måde at fortælle, at det frie valg eksisterer, og hvad de private pleje- og omsorgsfirmaer har at byde på. Så er det op til den enkelte at træffe valget, og vi er sikre på, at de ældre er gamle nok til at bestemme selv.  

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her