Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Ny ferielov: Sådan håndteres ferietillægget i KA Plejes overenskomst

Juridisk chef Nikolaj Nikolajsen redegør her for, hvordan ferietillægget på 2 procent skal håndteres med ny ferielov og overgangsår.

Foto: Colourbox

De nye ferieregler er ganske komplekse, fordi loven og det nye feriesystem er komplekst at læse og forstå.

Desuden bryder den nye ferielov med et indgroet tankemønster hos alle os, der har været vant til at arbejde med den gode gamle ferielov. Derudover krydres den med de ekstra komplicerede regler vedrørende overgangsåret og indefrysningsperioden.

På den baggrund er det helt på sin plads med en grundig redegørelse for, hvordan man håndterer ferietillægget på 2 procent. Læs med her.

Ferieloven – både den gamle og den nye – giver kun ret til et ferietillæg på 1 procent. Tillægget på én ekstra procent er et overenskomstaftalt tillæg til de medarbejdere, der modtager ferie med løn.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov har der været noget usikkerhed om, hvorvidt månedslønnede medarbejdere ”mister” den ekstra ene procent i forbindelse med overgangsåret. Det er ikke tilfældet.

Alle månedslønnede medarbejdere under overenskomsten skal have 2 procent i ferietillæg - både i overgangsåret og under den nye ferielov fremadrettet.

Det ferietillæg, der skulle udbetales med aprillønnen i 2019, var beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i perioden fra 1. januar 2018 – 31. december 2018. Dette ferietillæg knytter sig til den ferie, som medarbejderne afholder i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Ferietillægget, der skal udbetales med aprillønnen i 2020, skal beregnes af den ferieberettigede løn i perioden fra den 1. januar 2019 – 31. august 2019. Dette ferietillæg knytter sig til ferie, som medarbejderne skal afholde i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Ferietillægget optjenes herefter løbende, så når september 2020 er gået, kan man på lønsedlen opgøre det tilgodehavende ferietillæg svarende til 2 procent af den ferieberettigede løn for september 2020.

De indefrosne midler

Det gælder efter den nye ferielov for ALLE lønmodtagere, at der af den ferieberettigede løn i perioden fra 1. september 2019 – 31. august 2020 skal indefryses 12½ procent.

Der gøres i denne sammenhæng ingen forskel. I den forbindelse kan man godt argumentere for, at nogen går glip af noget, men det er ikke tilfældet.

Feriegodtgørelsen, der er indefrosset, kommer til udbetaling med den enkelte medarbejders tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, så det svarer til opsigelsessituationen, hvor alle – også månedslønnede medarbejdere med ret til løn under ferie efter den gamle ferielov – fik ret til 12½ procent af den ferieberettigede løn i optjeningsåret til brug for afholdelse af ferie i det følgende ferieår.

Hvis man nu begynder at kompensere månedslønnede medarbejder for én ekstra procent af den indfrosne feriegodtgørelse, vil man derfor i realiteten give månedslønnede medarbejdere en fordel frem for de timelønnede medarbejdere.

En fordel, der hverken har hjemmel i den nye ferielov eller overenskomsten mellem KA Pleje og FOA.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her