Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Nu er det jul igen, og nu er det jul igen….

Hvordan er det nu lige med alle helligdagene i forbindelse med jul og nytår?

Foto: Colourbox

For medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem FOA og KA Pleje betragtes den 24. og 31. december som søgnehelligdage. Det betyder, at den 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar er søgnehelligdage.

For månedslønnede medarbejdere skal der efter overenskomsten ske nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer pr. søgnehelligdag.

For de deltidsansatte foretages der en forholdsmæssig nedsættelse.

De medarbejdere, der udfører arbejde på helligdagene, har ret til tillæg i henhold til overenskomstens § 25 om arbejde på særlige tidspunkter.

For timelønnede medarbejdere er betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes, indregnet i deres sædvanlige timeløn med 3,1%.

Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, betales der timeløn med tillæg af 100%.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her