Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

KA Pleje roser Sorø Kommune for efterbetaling

- Jeg vil ønske, at andre kommuner vil lade sig inspirere af Sorøs konstruktive og seriøse håndtering af denne sag, siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild. 

Foto: Colourbox

KA Pleje roser Sorø Kommune for at have genberegnet sine afregningspriser til de private pleje- og omsorgsvirksomheder på ældreområdet.

Beregningerne viser, at Sorø de seneste år har kørt med for lave afregningspriser, og på den baggrund efterbetaler kommunen nu de tre virksomheder, der ikke er blevet afregnet korrekt.

En af virksomhederne er Kærlig Pleje, som er medlem af KA Pleje.

”Der er virkelig grund til at rose Sorø Kommune for håndteringen af denne sag. Jeg har stor respekt for, at kommunen åbent og ærligt erkender, at afregningspriserne har været for lave og efterbetaler,” siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild.

Sorø Kommune har regnet sig frem til, at en times personlig pleje koster knap 550 kr. i dagtimerne. Karsten Høgild understreger, at KA Pleje hele tiden har hævdet, at det prisniveau er retvisende.

”Det er det prisniveau, vi og forskellige eksperter mener bør gælde i Sorø og landets øvrige kommuner. Det har vi ment hele tiden. Nu ser vi en kommune, der blåstempler det prisniveau, og det betyder, at andre kommuner ikke bare kan feje vores beregninger af bordet,” siger Karsten Høgild.

KA Pleje: Gid andre kommuner lærer af Sorø

Sorø og hovedparten af landets kommuner anvender den såkaldte godkendelsesmodel på ældreområdet. Det betyder, at den kommunale og private plejeleverandør skal afregnes ens, og det er kommunen, der på baggrund af sine omkostninger beregner prisen.

En række kommuner kører med afregningspriser, der er markant lavere end Sorø.

KA Pleje har forsøgt at komme i dialog med flere af kommunerne for at blive klogere på de lave afregningspriser.

Kommunerne har ikke ønsket at lægge beregningerne frem, og derfor har KA Pleje anlagt sag mod flere kommuner.

Vestre Landsret gav sidste sommer KA Pleje medhold i en meget omtalt sag, hvor Brønderslev Kommune blev dømt for at have underbetalt en privat pleje- og omsorgsvirksomhed gennem flere år.

”Jeg vil ønske, at Brønderslev og andre kommuner vil lade sig inspirere af Sorøs konstruktive og seriøse håndtering af denne sag. Det er meget bedre for alle parter, at vi taler os til rette frem for at involvere domstolene,” siger Karsten Høgild. 

Her kan du læse nyheden, som Sorø Kommune har lagt ud på sin hjemmeside, om efterbetalingen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her