Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

KA Pleje inviterer til fælles kamp for valgfriheden

Det frie valg er under massivt pres, og derfor håber KA Pleje at kunne samle forskellige organisationer til fælles kamp for valgfriheden. Det siger KA Pleje-formand Vibeke Haaning på fredagens generalforsamling, hvor der også varsles fortsat kamp for at få kommunerne til at overholde lovgivningen. 

Foto: Lars Salomonsen

KA Plejes kamp for at få kommunerne til at betale de private plejevirksomheder det, de har krav på, er omdrejningspunktet i den formandsberetning, Vibeke Haaning holder på fredagens generalforsamling i KA Pleje.  

Tilbage i juli blev Brønderslev Kommune dømt for at have underbetalt den private pleje- og omsorgsvirksomhed Blæksprutten, som Vibeke Haaning er medejer af.

Kommunen blev dømt til at betale virksomheden fem millioner i erstatning samt sagsomkostninger.

”Dommen er en stor – og principiel - sejr for KA Pleje. Vi har i alt for mange år skullet leve med, at kommunerne snyder, og at vi som private leverandører fratages muligheden for at skabe en økonomisk bæredygtig udvikling,” siger Vibeke Haaning og fortsætter:

”Hvis fritvalgsordningen skal overleve, er det helt afgørende, at vi som private leverandører får den korrekte timepris. Vi besluttede i bestyrelsen for flere år siden, at nu må vi tage kampen og få gjort op med kommunernes lovovertrædelser,” siger hun.

KA Pleje har stævnet fire kommuner: Struer, Brønderslev, Herning og Holstebro.

Derudover forberedes stævning af yderligere et par kommuner. Struer-sagen skiller sig ud, da den modsat de andre sager handler om lovligheden af et omvendt udbud. Struer-sagen blev tabt i byretten, men er anket til landsretten.

Fik medhold i landsretten

KA Pleje og Blæksprutten fik som nævnt medhold i Brønderslev-sagen, hvor Vestre Landsret fastslog flere ting med syvtommersøm.

For det første skal en kommune kunne dokumentere sine timeprisberegninger.

For det andet er en kommune løbende pligtig til at foretage en efterberegning af sine timepriser.

For det tredje er en kommune forpligtet til at foretage en efterbetaling, når den ikke har overholdt den lovgivningsmæssige forpligtelse til at foretage en timeprisberegning og efterkalkulation.

”Der er ikke tidligere fastlagt en retspraksis for, hvilken efterbetalingsforpligtelse en offentlig myndighed har i en sådan situation. Derfor har dommen stor betydning, ikke blot for os inden for fritvalgsordningen, men også for en række andre områder som for eksempel friplejehjem og BPA-ordninger. Der er ingen tvivl om, at retssagerne vil få betydning for kommunernes fremtidige prisfastsættelse, som alle medlemmer af KA Pleje og alle øvrige private leverandører vil få glæde af. Det er selvfølgelig et vigtigt budskab at få ud, så ikke-medlemmer kan se værdien af at blive medlem af KA Pleje og støtte de initiativer, vi har taget for at skabe en forandring,” siger Vibeke Haaning.

Selv om Vestre Landsret gav KA Pleje og Blæksprutten ret i det principielle, gik retten galt i byen, da erstatningsbeløbet skulle fastsættes. Retten gjorde det på baggrund af det, den selv betegner som et ”friere skøn”.

”Vi har besluttet at anke sagen til Højesteret, da vi finder det fuldstændig uholdbart, at Landsretten vælger at komme kommunen i møde ved at fastsætte et erstatningsbeløb, der er markant levere end det beløb, vi har regnet os frem til, at Brønderslev Kommune har snydt for,” siger Vibeke Haaning og tilføjer:

”De forvaltningsretlige principper fastslår, at en offentlig myndighed ikke må skjule beviser eller forhale en sags oplysninger. Offentlige myndigheder har en forvaltningsretlig forpligtelse til ved en retssag mod en privat virksomhed at belyse en sag på en måde, som retten kan nå frem til det rigtige resultat. Disse forvaltningsretlige principper har Brønderslev Kommune fuldstændig tilsidesat, og det skal kommunen ikke kunne tjene på. Det må aldrig være sådan, at en kommune kan tjene på at snyde sine borgere,” siger hun.

Vibeke Haaning fortæller, at KA Pleje alene har anket erstatningsbeløbets størrelse og ikke de principielle spørgsmål.

Til fælles kamp for det frie valg

Vibeke Haaning ser en regering, som ønsker det frie valg hen, hvor peberet gror.

”Regeringen har allerede forsøgt at bekæmpe de private sociale institutioner, og jeg tænker, at det kun er et spørgsmål om tid, før den sætter et angreb ind på andre områder, hvor der er private aktører. Vi har derfor fra KA Plejes side taget initiativ til at samle andre organisationer, der organiserer private, der leverer velfærdsydelser. Det er organisationer inden for blandt andet skoleområdet, børneområdet og socialområdet. Formålet er at se, hvordan vi sammen kan kæmpe kampen for retten til et frit valg. Vi tror, det er helt afgørende, at vi får skabt et partnerskab med andre organisationer, så vi kan danne fælles front mod regeringens angreb på det frie valg,” siger hun.

Til november er der kommunalvalg, og her vil KA Pleje forsøge at præge debatten.

”Jeg tror, at netop ældres ret til at bestemme selv bliver et vigtigt politisk tema i den kommunale valgkamp. Derfor har vi taget et initiativ her. Før sommerferien udsendte vi en opfordring til alle jer medlemmer om at invitere byrådskandidater til et møde i jeres virksomhed for at give dem et indblik i, hvordan en privat leverandør i ældreplejen fungerer, siger Vibeke Haaning og fortsætter:

”Her umiddelbart efter sommerferien har vi udsendt informationsmateriale til godt 2000 byrådskandidater over hele landet. Materialet giver kandidaterne ideer til, hvordan de kan styrke det frie valg i kommunen og klæder dem på med gode argumenter til debatten. Det udsendte materiale er blevet taget virkelig godt imod af kandidaterne. Der er allerede mange af kandidaterne, der har meldt tilbage, at de er glade for, at vi hjælper dem med information og de vil helt sikkert bruge det i deres valgkamp.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her