Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

KA Pleje anker Brønderslev-sag til Højesteret

Branche- og arbejdsgiverforeningen KA Pleje anker dommen, der blev afsagt i Vestre Landsret den 5. juli i år. Her blev Brønderslev Kommune dømt for at have underbetalt pleje- og omsorgsvirksomheden Blæksprutten. Kommunen blev dømt til at betale virksomheden fem millioner kroner i erstatning samt sagsomkostninger til KA Pleje.

Det er måden, retten er nået frem til erstatningsbeløbet på, som får KA Pleje til at anke dommen.

KA Plejes påstandskrav var 22 millioner kroner, mens landsretten efter det, retten selv betegner som ”et friere skøn”, nåede frem til en erstatning på fem millioner kroner.

Af dommen fremgår det klart og tydeligt, at Brønderslev Kommune ikke har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for sine beregninger.

- Lovgivningen siger meget klart, at det er kommunen, der skal dokumentere sine timepriser. Det er ikke sket her. De forvaltningsretlige principper fastslår, at en offentlig myndighed ikke må skjule beviser eller forhale sagens oplysninger. Offentlige myndigheder har en forvaltningsretlig forpligtelse til ved en retssag mod en privat virksomhed at belyse en sag således, at man når frem til det rigtige resultat. Disse forvaltningsretlige principper har Brønderslev Kommune klart tilsidesat i denne sag, siger KA Pleje-direktør Karsten Høgild og fortsætter:        

- Selv om kommunen ikke kan dokumentere priserne, vælger retten at komme kommunen i møde med et erstatningsbeløb, der er markant lavere end det beløb, vi og vores eksperter har analyseret os frem til. Det er fuldstændig uholdbart, at en kommune slipper billigere ved at tilsidesætte lovgivningen end ved at lægge fakta på bordet. Vi skal have slået fast én gang for alle, at en kommune naturligvis ikke kan slippe billigere ved at bryde lovgivningen, og derfor anker vi til Højesteret, siger han.

Principiel sag

Sagen er ydermere speciel og principiel, da Brønderslev Kommune i denne sag agerer både som myndighed og leverandør i konkurrence med den private leverandør.

Der er ikke tidligere fastlagt en retspraksis for, hvilken efterbetalingsforpligtelse en offentlig myndighed har i en sådan situation. Sagen har derfor også stor betydning, ikke blot for fritvalgsområdet, men også for en række andre områder som f.eks. friplejehjem og BPA-ordninger (Borgerstyret Personlig Assistance), fastslår Karsten Høgild.

Han glæder sig over, at Vestre Landsret gav KA Pleje medhold i de principielle spørgsmål.

Landsretten slog fast, at en kommune skal kunne dokumentere sine timepriser, og det kan Brønderslev Kommune ikke.

Landsretten slog fast, at en kommune er forpligtet til løbende at foretage en efterberegning af sine timeprisberegninger. Det har Brønderslev Kommune ikke gjort.

Landsretten slog fast, at en privat leverandør har ret til efterbetaling, når en kommune ikke har overholdt lovgivningen. Brønderslev Kommune påstod under sagen, at der ikke var ret til efterbetaling.

- I forhold til det principielle er dommen i Vestre Landsret en klar sejr for os, men vi kan ikke stiltiende se til, at man bare sjusser sig frem til erstatningsbeløbet og belønner kommunen for at bryde lovgivningen, siger Karsten Høgild. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her