Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Information vedrørende vaccination af udvalgt frontpersonale

Statens Serum Institut har igangsat arbejdet med at udarbejde lister over frontpersonale på ældre-, sundheds- og udvalgte dele af socialområdet, som skal tilbydes vaccination mod covid-19.

Foto: Colourbox

Formålet med at oprette listerne er, at SSI kan forhåndsoprette medarbejdere i DDV, hvormed der opnås større effektivitet i vaccinesituationen. Det betyder, at man som privat leverandør på pleje- og omsorgsområdet skal i gang med at udarbejde en liste over ens personale, som skal tilbydes vaccine.

Det skal understreges, at det endnu er uklart, hvornår der åbnes for, at frontpersonale kan booke tider til vaccination. Ældre og sårbare borgere bliver prioriteret over personale, og derfor er der stadig ingen information om tidshorisonten for vaccination. Når arbejdet igangsættes nu, er det for at være klar, når der åbnes bredt op for denne målgruppe.

Når der åbnes for, at medarbejderne i målgruppen vil blive tilbudt vaccination, vil de modtage et brev herom i e-boks. Medarbejderne vil blive tilbudt vaccination i et af de regionale vaccinationscentre.

For alle medarbejdere gælder det, at tilbud om vaccination er frivilligt, ligesom for alle andre borgere.

Detaljer mangler

Det er aftalt mellem KL og SSI, at private leverandører melder oplysninger ind om deres personale via deres branche- og arbejdsgiverforening.

KA Pleje er ved at indgå en databehandleraftale med SSI, så vi kan håndtere dette. Når de sidste detaljer er på plads, vil vi vende tilbage med yderligere information om, hvilke oplysninger I skal sende, hvordan I skal sende dem, og hvornår.

Det ved vi nu: De ansatte, som der skal meldes lister ind på nu, er alene personale, der er i Sundhedsstyrelsens prioritering af målgrupper prioriteret som målgruppe 4:

”Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.”

De grupper, der er tale om, er:

– På sundheds- og ældreområdet er målgruppen personale, som har nær borgerkontakt.

– På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105) og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige forløb med COVID-19.

Information herom følger, når vi har modtaget yderligere info fra SSI.
 
Det skal slutteligt understreges, at dette alene omhandler ansatte i ovennævnte målgruppe.

Borgere, der er visiteret til en ydelse af kommunen, bliver meldt ind af kommunen i den rækkefølge, Sundhedsstyrelsen åbner op for nye målgrupper. Eksempelvis har kommunerne skulle indmelde lister for hjemmeboende borgere over 65 år, der modtager BÅDE personlig pleje OG praktisk hjælp. Her melder visiterende kommune alle borgere ind, der opfylder kriteriet uanset, om det er en kommunal eller privat leverandør, der leverer ydelserne.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her