Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Hvornår skal der udbetales ferietillæg?

Med sommerens afslutning kommer også en forpligtelse, som arbejdsgivere bør være opmærksomme på: Ferietillægget skal nemlig for mange virksomheders vedkommende snart udbetales.

Foto: Colourbox

Hvad er ferietillæg?
Medarbejdere, der har ferie med løn, har ret til ferietillæg.

Ferietillægget beregnes ifølge overenskomsten mellem KA Pleje og FOA som 2,0 % af den ferieberettigede løn.

Medarbejdere, som ikke har ferie med løn, har ikke ret til ferietillæg. De afholder ferie med feriepenge, som optjenes løbende med 12,5%.

Hvornår skal det udbetales?
I henhold til overenskomsten udbetales tillægget senest samtidig med, at medarbejderens dertil svarende ferie begynder. Det vil derfor være en løsning for mange, at tillægget udbetales sammen med lønnen i de måneder, hvor medarbejderne afholder deres ferie. I den forbindelse udbetales ferietillægget med lønnen for den periode, hvor ferien reelt afholdes. Det vil sige, at hvis en medarbejder eksempelvis i februar holder en af sine fem ugers ferie, skal der udbetales ferietillæg svarende til en femtedel af medarbejderens samlede ferietillæg for ferieåret.

Der findes imidlertid i Ferieloven en anden udbetalingsmåde: Tillægget kan udbetales på to faste tidspunkter i løbet af året. Det tillæg, som vedrører ferieafholdelse i perioden den 1. september til den 31. maj, udbetales således med lønnen for maj, mens tillægget for perioden den 1. juni til den 31. august udbetales med lønnen for august.

Benytter I jer af den sidstnævnte udbetalingsmetode af tekniske årsager eller lignende, skal I derfor huske at udbetale tillægget til jeres medarbejdere med august-lønnen. Vores anbefaling er, at KA Pleje-medlemmer så vidt muligt udbetaler tillægget løbende i forbindelse med, at medarbejderne afholder ferie.

                                                                                                                                                              

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her