Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Har de ansatte fået holdt deres ferie?

Hvis ikke de ansatte får afviklet deres ferie i tilstrækkeligt omfang, risikerer de, at retten til ferien og feriepengene går tabt.

Foto: Colourbox

Tiden nærmer sig for afslutningen af den første hele ferieafholdelsesperiode under den nye ferielov. 

Det betyder, at de ansatte skal have afviklet det meste af deres ferie, herunder også det, som har været automatisk overført.

Hvis ikke de ansatte får afviklet deres ferie i tilstrækkeligt omfang, risikerer de, at retten til ferien og feriepengene går tabt.

Overført ferie fra det forkortede ferieår og 4 ugers ferie optjent skal holdes inden den 31. december 2021.

Den 1. september 2020 startede det nye ferieår med optjening og afvikling efter samtidighedsprincippet.

Ansatte har i perioden fra 1. september 2020 til og med 31. august 2021 haft mulighed for at optjene svarende til 5 ugers ferie.

Af disse 5 uger skal mindst 4 af ugerne som udgangspunkt være afholdt i ferieafholdelsesperioden, som løber fra 1. september 2020 til og med 31. december 2021.

Der er altså i udgangspunktet mulighed for maksimalt at aftale overførsel eller udbetaling af ferie ud over 4 uger, hvilket vil sige 1 uge, svarende til den 5. ferieuge.

En ekstra faktor, som kan spille ind i regnskabet, er, at der i perioden fra 1. januar til den 31. august 2019, blev optjent 16,64 feriedage, som skulle holdes i perioden fra 1. maj til den 31. august 2020.

Hvis der var feriedage, der ikke var holdt den 31. august 2020, blev disse automatisk overført til den første ferieafholdelsesperioden, hvilket vil sige den igangværende.

De 16,64 dage, der blev optjent, har en særlig status og kan ikke udbetales eller overføres i det løbende ansættelsesforhold.

Det betyder, at de dage, som ikke blev afholdt i sommeren 2020, og som dermed automatisk er overførte, skal afholdes inden udløbet af første ferieafholdelsesperioden den 31. december 2021.

Holdes ferien ikke, så bortfalder i udgangspunktet retten til både ferien og feriepengene.

Er der overført ferie fra ferieåret 2019/2020 til det forkortede ferierår fra 1. maj 2020 til den 31. august 2020, kan denne ferie under nærmere betingelser udbetales eller overføres efter den 31. december 2021.

 

KA Pleje: Feriefridage og omsorgsdage

Ansatte, der er omfattet af overenskomsten mellem KA Pleje og FOA, vil i mange tilfælde have optjent op til 5 feriefridage til afholdelse i kalenderåret.

I udgangspunktet holdes feriefridagene i løbet af kalenderåret. Men har de ansatte ikke fået afholdt dagene inden kalenderårets udløb, kan medarbejderen inden 3 uger rejse krav om udbetaling af værdien af de ikke-afholdte dage eller anmode om, at dagene overføres til afholdelse i næste kalenderår.

Du kan som arbejdsgiver varsle dagene til afholdelse som restferie, hvilket vil sige med 1 måneds varsel.

Foruden feriefridage kan de ansatte også have ret til 3 omsorgsdage pr. kalenderår.

Omsorgsdage, der ikke er afholdt inden kalenderårets udløb, bortfalder - dog undtaget, hvis det skyldes virksomhedens afvisning af ansats anmodning om afholdelse.

Ønsker man på den baggrund at undgå en situation, hvor alle de ansatte ønsker at afvikle deres resterende omsorgsdage og øvrigt fravær i slutningen af december, så har du stadig mulighed for at nå at planlægge afviklingen.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her