Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Gratis undervisning skal forebygge voldsomme episoder i hjemmeplejen

Private pleje- og omsorgsvirksomheder har mulighed for at sende medarbejdere og ledere på gratis forløb, som sætter fokus på demens og udadreagerende adfærd.

Foto: Colourbox

De næste tre år vil ledere og medarbejdere i hjemmeplejen kunne deltage i forløb, der skal styrke fagligheden om demens, skabe bedre trivsel for de ældre borgere med demens og forebygge udadreagerende adfærd.

Både kommuner og private pleje- og omsorgsvirksomheder har mulighed for at sende medarbejdere og ledere på de forskellige forløb, som det er gratis at deltage i. Det er Sundhedsstyrelsen, der står bag forløbene.

Et forløb består af fem dage med henholdsvis tre undervisningsmoduler og to workshops.

I løbet af undervisningen introduceres deltagerne til metoder, de kan bruge i arbejdet med at forebygge, håndtere og lære af voldsomme episoder.

Forløbene er bygget op, så deltagerne efterfølgende kan tage den nye viden med hjem og præsentere for deres arbejdspladser og kolleger.

De første forløb foregår i efteråret 2021 med deadline for tilmelding den 15. juni 2021.

Deadline for tilmelding til forløb i løbet af 2022-2024 er den 1. september 2021. Man kan tilmelde sig her.

Mange oplever trusler

Undersøgelser viser, at knap halvdelen af de social- og sundhedsansatte på landets plejecentre og i hjemmeplejen har været udsat for trusler om vold. At forebygge voldsomme episoder vil derfor være til gavn for både borgere og medarbejderes trivsel.

- Det er en kompleks opgave at forebygge udadreagerende adfærd og voldsomme episoder, og det kræver særlige faglige kompetencer og viden. Derfor er vi glade for at kunne invitere til at deltage i vores undervisningsforløb, så vi kan hjælpe medarbejdere og ledere til at dele deres viden med hinanden og dermed styrke deres samarbejde om at få hverdagen til at fungere bedre. Det vil skabe trivsel og tryghed for både borgere og medarbejdere, og dermed håber vi på at bidrage til at forbedre livet og den fælles arbejdsglæde for alle i ældreplejen, siger enhedschef Mads Biering la Cour fra Sundhedsstyrelsen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her