Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Formand: KA Pleje er trådt i karakter som aldrig før

KA Pleje mener, at flere kommuner snyder de private leverandører for betaling. Flere sager på vej.

KA Pleje er for alvor trådt i karakter som brancheforening, siger Vibeke Haaning, KA Plejes formand. Arkivfoto: Lars Salomonsen

KA Pleje har indledt en retssag mod Herning Kommune på grund af strid om den betaling, som en medlemsvirksomhed skal have. Tilsvarende sager er på vej mod Holstebro Kommune og Struer Kommune.

- Det seneste år er KA Pleje trådt i karakter som brancheforening som aldrig før, konkluderede Vibeke Haaning, KA Plejes formand, på fredagens generalforsamling i Kolding.

I sin beretning ridsede hun de tre sager op. Den første er så langt ved Retten i Herning, at der nu holdes et retsmøde om, hvilken bevisførelse Retten i Herning vil tillade.

KA Pleje har bedt om, at der udpeges en syns- og skønsmand, som er statsautoriseret revisor med erfaring i kommunale regnskaber. Vedkommende skal så vurdere, om de timepriser, Herning Kommune har givet de private leverandører efter godkendelsesmodellen, svarer til den kommunale leverandørs gennemsnitlige langsigtede omkostninger.

- Det mener vi ikke er tilfældet, da det er lykkedes for vores advokat og for den revisor, vi har hyret til opgaven, at påvise væsentlige mangler i det regnskabsmateriale, som Herning Kommune har lagt frem i sagen. Der er foreløbigt nedlagt påstand om efterbetaling af et betydeligt beløb, sagde Vibeke Haaning.

Den anden sag, der er i støbeskeen, er for en medlemsvirksomhed mod Holstebro Kommune.  

- Sagen bygger, ligesom Herning-sagen, på et synspunkt om, at Holstebro Kommune ikke har medtaget alle omkostninger ved beregningen af den kommunale leverandørs langsigtede omkostninger. Det medfører, at afregningspriserne til de private leverandører bliver for lav. Der er allerede påvist uoverensstemmelser mellem de beregninger, der er lagt til grund for timeprisen til de private leverandører, og kommunens officielle regnskab, sagde Vibeke Haaning.

Den sidste sag er mod Struer Kommune.

- Kommunen lavede for fire år siden et omvendt udbud, hvor kommunen fastsatte timeprisen. Samtidig tilkendegav kommunen, at den kommunale leverandør skulle levere til samme pris som den private leverandør, sagde Vibeke Haaning og uddybede:

- Efterfølgende har kommunen måttet erkende, at den kommunale leverandør ikke magtede at levere til den fastsatte pris og derfor har kommunen foretaget en efterbevilling til den kommunale leverandør.

Vellykket oplysningskampagne

KA Pleje har siden midten af januar kørt oplysningskampagnen ”De ældre er gamle nok til at bestemme selv”. Målet med kampagnen er at oplyse de ældre og deres familier om, at de har ret til selv at bestemme, hvem der skal levere hjemmehjælpen.

Her midtvejs i kampagnen kan det konstateres, at i de 18 kommuner, som kampagnen er målrettet, har man nået cirka 40.000 unikke personer i målgruppen. Af de 40.000 personer har mere end 20.000 set kampagnefilmen.

1800 personer har klikket videre til vores hjemmeside www.ældrebestemmerselv.dk.

- Der er ingen tvivl om, at kampagnen har haft stor relevans, og vi har haft stor succes med at ramme målgruppen, sagde Vibeke Haaning.

KA Pleje har udsendt pressemeddelelse til en lang række medier om kampagnen, og det har givet omtale flere steder, blandt andet i Magasinet Pleje.

- Vi har også henvendt os til Ældre Sagen for at få dem til at fortælle om kampagnen. De har dog desværre meldt tilbage, at de ikke fandt det relevant. Meget underligt, at Ældre Sagen ikke finder det relevant at fortælle deres medlemmer, at ældre har ret til at bestemme selv, sagde Vibeke Haaning.

Centralt klageorgan bør også være for os

Vibeke Haaning benyttede også beretningen til at kommentere det centrale klageorgan, som regeringen og flere partier er blevet enige om at etablere.

- Det fremgår, at det skal være lettere for private aktører at klage, når de oplever unfair konkurrence på grund af offentlig erhvervsaktivitet. Desværre fremgår det også af delaftalen, at offentlige kerneopgaver, som er skattefinansierede, ikke er omfattet af den centrale klagemyndighed. Vi har fra KA Plejes side tilkendegivet, at det bør være muligt også for private leverandører på ældreområdet at anvende klagenævnet, sagde hun.

KA Pleje har løbende været i dialog med en række ordførere, og på nuværende tidspunkt er der ikke truffet en endelig beslutning.

- For vi private leverandører er det helt afgørende for overlevelse, at priserne beregnes korrekt. Sker det ikke, falder fundamentet for de private leverandørers økonomi bort. Det er ikke rimeligt, at private leverandører skal føre en langvarig sag ved domstolene for at få en fair og rigtig prisafregning. De fleste private leverandører vil bukke under økonomisk, inden de er nået gennem hele retssystemet, sagde Vibeke Haaning.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her