Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Du kan varsle ferie med kort varsel

Det er vores vurdering, at situationen omkring coronavirus må betragtes som en særlig omstændighed, der gør, at Ferielovens varslingsregler kan tilsidesættes.

Foto: Colourbox

Det følger af Ferielovens § 15, stk. 2, at arbejdsgiver skal overholde nogle varsler i forhold til at varsle ferie for medarbejderne. Bestemmelsen indeholder også en undtagelse, da der står: ”(…), medmindre særlige forhold forhindre dette.”

Det er vores vurdering, at situationen omkring coronavirus må betragtes som en særlig omstændighed, der gør, at Ferielovens varslingsregler kan tilsidesættes, så du som arbejdsgiver kan pålægge medarbejdere at afholde eventuel restferie nu, såfremt det er nødvendigt af hensyn til virksomhedens drift.

Bemærk, at spørgsmålet ikke er afprøvet ved domstolene, så det kan ikke garanteres, at domstolene fortolker bestemmelsen på samme måde, som vi, men der er gode chancer for, at det bliver tilfældet.

Efter § 37, stk. 4, i KA Plejes overenskomst med FOA placeres feriefridagene efter Ferielovens bestemmelser, hvorfor det er vores vurdering, at Ferielovens force majeure-regel kan anvendes, så arbejdsgivere i KA Pleje kan varsle feriefridage afholdt med et kortere varsel end 1 måned.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her