Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Det siger KA Plejes overenskomst om årstidsnorm og skudår

Vi har taget hul på et skudår, og det har nogle steder skabt usikkerhed om årstidsnormen. Juridisk chef Nikolaj Nikolajsen forklarer, hvad der er op og ned.

Foto: Colourbox

Vi er blevet opmærksomme på, at skudåret har efterladt nogle med det indtryk, at medarbejderne ikke skal arbejde gratis den ekstra dag i året.

Det skal timelønnede medarbejdere heller ikke efter overenskomsten, men det skal månedslønnede.

Hvis I i jeres virksomhed laver arbejdstidsopgørelser på ugebasis, så er der ingen problematik.

Det er kun en udfordring for de af vores medlemsvirksomheder, der beregner medarbejdernes arbejdstidsforpligtelse efter en årstidsnorm.

Den normale årstidsnorm er 1924 timer inkl. ferie, feriefridage og søgnehelligdage, men i 2020 er den korrekte årstidsnorm 1931,4 timer for en medarbejder på fuld tid.

Det betyder, at der for en fuldtidsansat medarbejder i år 2020 kan vagtplaneres 1.635,4 timer, uden at der skal betales tillæg.

For deltidsansatte medarbejdere gælder det selvfølgelig forholdsmæssigt i forhold til deres beskæftigelsesgrad.

Det betyder, at månedslønnede medarbejdere rent faktisk skal arbejde en dag mere i år end normalt på grund af skudåret, uden at de efter overenskomsten skal kompenseres for det.

Vi er bekendt med, at FOA har en anden fortolkning, men det ændrer ikke vores synspunkt.

Hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål, står vi selvfølgeligt til rådighed.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her