Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Den søde juletid nærmer sig….

Hvordan er det nu lige med alle helligdagene i forbindelse med jul og nytår?

Foto: Colourbox

For medarbejdere ansat i henhold til overenskomsten mellem FOA og KA Pleje betragtes den 24. og 31. december som søgnehelligdage.

Søgnehelligdage defineres under overenskomsten som helligdage, der ikke falder på en søndag. Det betyder i år, at den 24., 25. og 31. december samt 1. januar er søgnehelligdage.

For månedslønnede medarbejdere skal der efter overenskomsten ske nedsættelse af antallet af timer, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden, med 7,4 timer pr. søgnehelligdag.

For de deltidsansatte foretages der en forholdsmæssig nedsættelse.

De medarbejdere, der udfører arbejde på helligdagene, har ret til tillæg i henhold til overenskomstens § 25 om arbejde på særlige tidspunkter.

Den 26. december falder i år på en søndag, og medfører derfor ikke nedsættelse af timerne, der kan tjenesteplanlægges i mødeplanperioden.

Udføres der arbejde på denne dag, honoreres dette som ovenfor beskrevet.

For timelønnede medarbejdere er betaling for søgnehelligdage, hvor der ikke arbejdes, indregnet i deres sædvanlige timeløn med 3,1%.

Hvis der arbejdes på en søgnehelligdag, betales der timeløn med tillæg af 100%.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA Pleje-medlem naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her