Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Værd at vide som arbejdsgiver

Herunder svarer vi på en række af de spørgsmål, der er helt naturlige at sidde med som arbejdsgiver i forbindelse med håndteringen af coronavirus.

Foto: Colourbox

Først og fremmest opfordrer vi alle til løbende at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger.

De kan ændre sig, så det er vigtigt løbende at holde øje med Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor der tirsdag aften kom nye pålæg. Det at holde øje gælder navnlig, hvis man har med svage medborgere at gøre.

I KA og KA Pleje holder vi nøje øje med situationen og vil løbende opdatere denne side – så hold øje med den.

Hvis nedenstående giver anledning til tvivl, er du som medlem naturligvis velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling på 82 132 132.

 

Sygdom

Sygdom i form af coronavirus behandles som al anden sygdom.

Det vil eksempelvis sige, at funktionærer har ret til løn under sygdom i henhold til Funktionærloven, og ikke-funktionærer har ret til løn under sygdom i henhold til overenskomsten eller sygedagpenge i henhold til sygedagpengeloven.

 

Tvivl-situationer

Det, der gør situationen anderledes end ved almindelige sygdomsudbrud, er, at sundhedsmyndighederne har taget karantænemidlet i brug i et forsøg på at inddæmme smitten.

Tvivlen opstår hovedsageligt i fire situationer:

  • Kan jeg sende min medarbejder på forretningsrejse?
  • Medarbejderen er underlagt karantæne uden at være syg.
  • Arbejdsgiveren ønsker ikke en medarbejder på sin virksomhed, der har været i et risikoområde.
  • Lønmodtageren tør ikke gå på arbejde af frygt for at blive syg.

 

Forretningsrejser

Hvis din virksomhed har behov for at sende en medarbejder på forretningsrejse, skal medarbejderen efterkomme virksomhedens ønske herom.

Hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til det pågældende område, bør virksomheden følge Udenrigsministeriets vejledning.

Hvis en medarbejder er på forretningsrejse, og det viser sig, at medarbejderen ikke kan komme hjem fra rejsen, fordi lufthavne er lukket eller flyafgange er aflyst, skal virksomheden godtgøre medarbejderens omkostninger i forbindelse med det forlængede ophold og betale løn til den pågældende.

Generelt sagt bærer virksomheden alle udgifter, som følger af forretningsrejsen.

Kommer medarbejderen i karantæne, er det således også virksomheden, der betaler løn og udgifter.  

Hvis en medarbejder er karantæneramt, skal vedkommende stille sin arbejdskraft til rådighed.

Hvis man eksempelvis er i hjemmekarantæne, kan man som arbejdsgiver bede medarbejderen løse opgaver hjemmefra, hvis det er muligt.

 

Karantæne udenfor forretningsrejser

I tilfælde af at en medarbejder i forbindelse med en privat rejse er sat i karantæne eller andre coronavirus relaterede følger - eksempelvis hvis medarbejderen ikke kan komme hjem fra ferie på grund af lukkede lufthavne eller aflyste flyafgange - og betyder det, at medarbejderen ikke kan møde på arbejde, er der tale om lovligt forfald. 

Medarbejderen har dog som udgangspunkt ikke krav på løn under sygdom.

Hvis medarbejderen under fravær stiller sin arbejdskraft til rådighed, skal virksomheden i udgangspunktet acceptere at modtage arbejdskraften. Der skal i den forbindelse naturligvis betales løn for udført arbejde.

Virksomheden kan påbyde, at medarbejderne hverken rejser til områder, som frarådes (rødt område) i Udenrigsministeriets rejsevejledning og hvor alene ikke-nødvendige rejser frarådes (orange område). Det samme gør sig formentlig gældende ved rejser til områder, hvor man skal være opmærksom på sin personlige sikkerhed og huske at holde sig opdateret (gult område).

Hvis medarbejderen alligevel rejser til de pågældende områder, kan man pålægge ham hjemme-karantæne uden løn i 14 dage. Hvis han herefter ikke har udvist symptomer på coronavirus, kan han møde på arbejde igen.

 

Min medarbejder er kommet hjem fra skiferie i Italien. Hvad nu?

Hvis du som arbejdsgiver ikke ønsker, at en medarbejder møder på arbejde efter en ferietur i coronavirus-ramt område, vil du skulle betale den pågældende løn i den periode, hvor du ikke ønsker at benytte dig af medarbejderens arbejdskraft.

Du kan godt forbyde dine medarbejdere at tage på ferie i Italien eller andre steder, hvor du frygter, at de kan blive smittet, og det kan godt udløse ansættelsesmæssige konsekvenser – eksempelvis manglende ret til løn.

 

Mine medarbejdere tør ikke møde på arbejde

Hvis en medarbejder vælger ikke at møde på arbejde af frygt for coronasmitte, vil der i langt de fleste tilfælde være tale om ulovlig udeblivelse.

Så længe sundhedsmyndighederne ikke fraråder mennesker at tage på arbejde, har lønmodtagere en arbejdsforpligtelse.

Arbejdet skal udføres under forhold, der er sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig. I den forbindelse skal man følge myndighedernes vejledning.

Det kan være relevant, at der tages særlige hensyn til medarbejdere, der lider under et svækket immunforsvar.

 

Barnets sygedag

Hvis en medarbejders barn er smittet med coronavirus, har medarbejderen ret til lønnet fravær under de almindelig betingelser i forbindelse med sit barns sygdom.

Hvis barnet kommer i karantæne, har medarbejderen ret til fravær, såfremt anden pasning ikke er mulig. Medarbejderen har ikke ret til løn i forbindelse med barnets sygdom, da der ikke er tale om sygdom, men kun karantæne.

 

Andre overvejelser

Selv om de juridiske regler er relativt klare, kan overvejelser af økonomisk eller driftsmæssig karakter have stor indflydelse på, hvad der er det rigtige at gøre for din virksomhed.

Hvis du som medlem af KA Pleje er i tvivl om en konkret situation i din virksomhed, opfordrer vi dig til at kontakte vores juridiske afdeling for et godt råd på 82 132 132.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her