Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

Coronavirus: Særlige forhold omkring medarbejdere

Vi har fået mange spørgsmål vedrørende coronavirus - nedenfor har vi samlet en række svar.

Foto: Colourbox

Vi oplever rigtig mange henvendelser om coronavirus og de praktiske udfordringer, det giver anledning til i forhold til personalet.

Vi har her forsøgt at samle svar på en del af de spørgsmål, der navnlig knytter sig til medarbejdere med kroniske lidelser og svækket immunforsvar, men også medarbejdere med børn.

Der er ikke noget fortilfælde, vi kan læne os op ad.

Vores vurdering er foretaget ud fra den arbejds- og ansættelsesret, vi kender, men anvendt i en for alle ukendt og ny situation med det forbehold, det giver anledning til.

Nedenstående er en generel vejledning, og opstår der særlige situationer eller spørgsmål, der ikke besvares i nedenstående, er det vigtigt, at I kontakter juridisk afdeling på 82 132 132.

Helt generelt opfordrer vi til, at man i virksomhederne – arbejdsgiver og medarbejder i mellem – prøver at finde fleksible løsninger, der tager højde for begge parters situation.

 

Medarbejdere med svækket immunforsvar/kroniske sygdomme

På Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan I holde jer opdaterede om coronavirus.

Sundhedsstyrelsen redegør for, hvem der er i særlig risiko for smitte og alvorlig sygdom. Styrelsen anfører ligeledes, hvordan man skal forholde sig, hvis man tilhører en særlig risikogruppe.

Hvis en medarbejder tilhører en særlig risikogruppe og ikke ønsker at møde på arbejde - for at begrænse risikoen for smitte med coronavirus, uden at medarbejderen i øvrigt er uarbejdsdygtigt pga. sygdom, og hvor der er arbejdsopgaver at udføre - er det vores opfattelse, at det som udgangspunkt vil være uden løn fra arbejdsgiver.

Medarbejderen har ikke ret til at blive hjemme, alene fordi vedkommende er i risikogruppen, men som arbejdsgiver skal man sikre et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø.

Vi opfordrer derfor til, at anmodningen imødekommes i videst muligt omfang. Det kan eventuelt aftales, at medarbejderen arbejder hjemmefra, eller at arbejdstidspunkterne rykkes, så kontakt med kolleger undgås, hvis det er en mulighed.

Er der tvivl om, hvorvidt en medarbejder tilhører en særlig risikogruppe, eller om medarbejderen konkret må anses for syg, skal medarbejderen kontakte sin læge.

 

Børn med svækket immunforsvar/kroniske sygdomme

For så vidt angår medarbejdere med børn med svækket immunforsvar/kroniske sygdomme, som ønsker at blive hjemme for at undgå at smitte barnet, er vores vurdering, at fravær vil være for medarbejderens egen regning. Det kan eventuelt aftales, at medarbejderen arbejder hjemmefra, hvis det er en mulighed.

 

Medarbejdere med børn i skole/daginstitution

Som udgangspunkt har medarbejderne pligt til at møde på arbejde, og det er medarbejderens ansvar at få passet sine børn.

Den situation, vi befinder os i i øjeblikket, er dog så speciel, at det ikke vil udgøre misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvis medarbejderen ikke kan møde som følge af manglende pasningsmuligheder. Det bemærkes i den forbindelse, at der er iværksat nødberedskab på skole/daginstitutionsområdet.

Vores vurdering er, at fravær grundet manglende pasning vil være for medarbejderens egen regning.

Vi opfordrer også her til, at alle parter er fleksible og prøver at finde en løsning, f.eks. at medarbejderen kan arbejde hjemmefra eller har forskudte arbejdstider en periode, hvis det er muligt.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her