Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Refusion af sygedagpenge

Alt tyder på, at politikerne tirsdag den 17. marts vedtager en ændring af Sygedagpengeloven. Nedenfor kan du se, hvad det får af betydning.

Foto: Colourbox

Ændringen kommer til at gælde med tilbagevirkende kraft til den 27. februar 2020 og frem til den 1. januar 2021.

Ændringen får betydning for både personlige indehavere af virksomheder og for lønmodtagere, som er sygemeldte som følge af coronavirus.

 

Dokumentation

Man vil ikke kræve lægelig dokumentation for, at der er tale om smitte med coronavirus, da det vil lægge et unødigt pres på sundhedsmyndighederne.

Den sygemeldte må derfor som udgangspunkt på tro og love erklære, at personen har en realistisk formodning om, at der er/var tale om coronavirus.

Vi antager, at blanket til afgivelse af denne tro- og loveerklæring snarest kommer til at ligge på virk.dk.

 

For selvstændigt erhvervsdrivende

En selvstændig erhvervsdrivende, som i øvrigt opfylder lovens betingelser, har ret til sygedagpenge fra kommunen i de første to uger af sygeperioden, hvis den selvstændiges uarbejdsdygtighed skyldes coronavirus.

Det kommer også til at gælde, hvis man ikke er uarbejdsdygtig, men blot ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om karantæne på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus.

Anmeldelse af fraværet til kommunen skal ske senest tre uger efter første fraværsdag ved at udfylde en blanket, som udleveres af kommunen. Blanketten bliver formentligt lagt på Virk.dk snarest.

 

For lønmodtagere

En arbejdsgiver får ret til at få sygedagpengerefusion fra kommunen i de første 30 kalenderdage af sygefraværet, hvis lønmodtagerens uarbejdsdygtighed skyldes coronavirus, og lønmodtageren i øvrigt opfylder lovens betingelser.

Det kommer også til at gælde, hvis medarbejderen ikke er uarbejdsdygtig, men blot ikke kan varetage sit arbejde på grund af en anbefaling fra sundhedsmyndighederne til bestemte grupper om karantæne på grund af konkrete forhold i forbindelse med coronavirus.

Arbejdsgiveren skal anvende det almindelige indberetningssystem, Nemrefusion, i forbindelse med anmodning om refusion for coronavirus, så sagerne kan blive oprettet automatisk i kommunerne. Arbejdsgiveren skal ved anmodningen om refusion fra første dag angive "anden årsag" og med fritekst angive, at årsagen er coronavirus.

Anmeldelsen af sygefraværet skal sket senest fem uger efter 1. sygefraværsdag.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her