Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Ordning om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn forlænges

Ordningen om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19 forlænges.

Foto: Colourbox

Når en skole eller institution lukker eller sender alle elever/børn hjem på grund af coronasmitte, skal arbejdsgiveren selvfølgelig ikke stå med lønudgifterne til en medarbejder, der ikke kan passe sit arbejde på grund af behovet for børnepasning.

For at sikre medarbejderens indkomst i perioden valgte regeringen og arbejdsmarkedets parter den 10. september 2020 at indgå en aftale om at indføre en midlertidig ret til dagpenge til forældre i denne situation.

Da corona-pandemien stadig har en kraftig indvirkning på arbejdsmarkedet, har regeringen den 7. december valgt at forlænge denne ordning til den 31. marts 2021.

 

Aftalens indhold

Ordningen giver forældre ret til i alt 10 arbejdsdages dagpenge pr. barn i den periode, hvor ordningen gælder. Arbejdsgiveren skal derfor ikke udbetale løn til medarbejderen i de dage, hvor medarbejderen er omfattet af ordningen. 

Ordningen omfatter forældre til børn under 14 år, der - som følge af et konkret covid-19 smittetilfælde på barnets skole eller institution - hjemsendes som nære kontakter efter anbefalingen fra sundhedsmyndighederne uden selv nødvendigvis at have symptomer på covid-19, samt forældre til børn, der er konstateret smittet med covid-19.

 

Betingelser for forældrene

Forældrene skal først og fremmest opfylde Barselslovens betingelser for ret til dagpenge, herunder beskæftigelseskravet.

De vigtigste betingelser er (ikke udtømmende):

 1. Forældrene skal være lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende.
   
 2. Forældrene skal opfylde beskæftigelseskravet i § 27 og § 28 for selvstændigt erhvervsdrivende.
   
 3. Forældrene skal have lovligt ophold her i landet.
   

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt betingelserne er opfyldt, er du naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

 

Derudover skal medarbejderen også opfylde en række andre betingelser:

 1. Forældre, der bor sammen, og hvor begge er lønmodtagere, må ikke have mulighed for hjemmearbejde i perioden.
   
 2. Den forælder, der bliver hjemme, skal være væk fra arbejdet i hele arbejdsdage, hvor de sædvanligvis skulle arbejde.
   
 3. Det gælder for begge forældre, at hvis én af dem kan bruge afspadsering, omsorgsdage eller barnets sygedag (hvis barnet er smittet) til at passe barnet, har de ikke ret til dagpengene.
  I tilfælde, hvor din virksomhed er omfattet af en anden overenskomst end KA Plejes, gælder ligeledes, at hvis den ene forælder har, en fritvalgslønkonto eller lignende til at betale fraværet, er denne også afskåret muligheden for dagpengene.
   
 4. Forældrene skal kunne dokumentere, at deres barn er hjemsendt, når der søges. Dokumentationen skal indeholde følgende oplysninger:
   
  • Navnet på dagtilbuddet/skole/institution
    
  • Datoen for hjemsendelsen
    
  • At barnet er hjemsendt pga. nær kontakt til en smittet person, eller
    
  • At barnets klasse/årgang/stue mv. er hjemsendt sammen med oplysninger om, at barnet går i klassen/på årgangen/stuen mv.

 

Medarbejderen skal selv søge igennem borger.dk

 

Arbejdsgivers pligter

For at en medarbejder, der er hjemme uden løn for at passe et barn, kan få dagpenge efter ordningen, skal du som arbejdsgiver gøre følgende:
 

 1. Du skal indberette fraværet på virk.dk hurtigst muligt. Du kan følge vejledningen her - du finder her en nøjagtig gennemgang af, hvordan du indberetter fraværet.
   
 2. Du skal udfylde en erklæring om, at medarbejderen ikke kan få løn under fraværet. Du vil få erklæringen af medarbejderen.
   
 3. I tilfælde af, at en af dine medarbejderes ægtefæller ønsker fravær under ordningen, kan du blive bedt om at udfylde en særlig erklæring om din medarbejders mulighed for at få løn under fravær – også selv om det ikke er din medarbejder, der ønsker fravær i henhold til ordningen. Dette gøres for at tilsikre, at ingen af forældrene til barnet har mulighed for at få løn ved pasningen af barnet.

 

Medarbejderen kan ikke få dagpenge, hvis de i forvejen har ret til sygedagpenge på grund af egen sygdom, eller hvis barnet er sendt hjem på linje med mange andre børn på grund af en politisk udmelding.

Dagpengene udbetales direkte til medarbejderen og kan ikke udbetales som refusion til arbejdsgiveren. Derfor er det vigtigt, at du ikke udbetaler løn i perioden.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her