Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Kommunalt nødberedskab

Vi har fra flere medlemsvirksomheder fået melding om, at de enkelte kommuner varsler nødberedskab over for de private leverandører.

Foto: Colourbox

Det gør kommunerne for at nedsætte smitterisikoen for de enkelte borgere og for de enkelte medarbejdere.

Det betyder, at behovet for bemanding i de enkelte virksomheder er nedsat en del.

Det er fortsat KA Plejes opfattelse, at de berørte medarbejdere kan pålægges at afholde restferie og feriefridage uden varsel i medfør af Ferielovens § 15, stk. 2, og overenskomstens § 37, stk. 4.

 

Omlægning af arbejdstiden

Hvis der er indgået aftale med medarbejdere efter overenskomstens § 20, stk. 3, kan vagtplanen ændres uden varsel.

Hvis der ikke er indgået en sådan aftale, kan ændringer i arbejdstidens placering varsles med 2 døgns varsel, jf. § 20, stk. 2.

Det betyder også, at der kan varsles afspadsering med 2 døgns varsel, hvis der ikke kan indgås en frivillig aftale med medarbejderne om afspadsering med kortere varsel, jf. overenskomstens § 31, stk. 1.

Vi har efter en forhandling med FOA lavet en aftale om, at FOA - i konkrete situationer - vil tage stilling til, om der kan dispenseres fra overenskomstens regler for arbejdstidstilrettelæggelse.

Hvis I har behov for det, skal I sende en beskrivelse af jeres situation til juridisk chef Nikolaj Nikolajsen på nikolaj@ka.dk med en udførlig beskrivelse af problemstillingen og angivelse af, hvilken bestemmelse vedrørende arbejdstidstilrettelæggelse, der giver jer problemer.

Samtidig skal I redegøre for, hvor mange medarbejdere, der vil blive berørt af situationen. Vi vil videreformidle anmodningen til FOA og bede dem om at tage stilling hurtigst muligt.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her