Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronakrisen: Ny aftale skal hjælpe lærlinge, elever og virksomheder

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at bruge mere end fem milliarder kroner på initiativer, der skal holde hånden under lærlinge, elever og virksomheder.

Foto: Colourbox

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der skal holde hånden under elever, lærlinge og danske virksomheder gennem midler fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB).

Aftalen indeholder flere initiativer, der skal gøre det økonomisk overskueligt for virksomheder, som er i en vanskelig situation på grund af coronakrisen, at oprette nye lærepladser.

Aftaleparterne er enige om at indføre en løntilskudsordning for virksomheder, der har lærlinge eller vil ansætte lærlinge.

Helt konkret vil virksomhederne resten af året få dækket 75 procent af deres igangværende lærlinges løn. Derudover gives der løntilskud for så vidt angår nye aftaler på henholdsvis 45 procent til korte aftaler og 90 procent til ordinære uddannelsesaftaler.

Løntilskudsordningen gælder fra 1. maj til 31. december 2020. 

For at stimulere dansk økonomi og understøtte den fortsatte oprettelse af lærepladser er aftaleparterne enige om at yde et ekstraordinært tilskud på samlet set 1,4 mia. kr. til samtlige arbejdsgivere. 

Forhøjet lønrefusion

Alle arbejdsgivere på både det offentlige og private område får desuden forhøjet lønrefusion under skoleophold med 20 procent i 2. halvår af 2020.

Samtidig afsættes der midler til en række initiativer, der samlet set skal sikre, at eleverne nemmere får adgang til skolepraktik. Der lægges også op til at investere i kvaliteten af skolepraktik.

Initiativerne skal sikre, at eleverne kan færdiggøre deres uddannelse i tilfælde af, at de mister deres læreplads på grund af krisen.

Derudover afsætter aftaleparterne i alt 50 mio. kr. til at styrke de offentlige velfærdsuddannelser. Midlerne skal blandt andet understøtte, at social- og sundhedseleverne ansættes fra begyndelsen af grundforløbet, samt at flere søger ind på erhvervsuddannelserne inden for service- og velfærdsområdet generelt.

Der afsættes ligeledes 120 mio. kr. til øget rekruttering af elever på det offentlige arbejdsmarked.  

Endelig skabes der balance i AUB-ordningen ved, at der fra 2021 indføres et fleksibelt AUB-bidrag, der skal sikre, at indtægter og udgifter balancerer over tid og kan rumme en øget aktivitet på erhvervsuddannelserne.

Samtidig er det aftalt, at der er afsættes 500 mio. kr. årligt i ordningen, som parterne til efteråret skal udmønte i fællesskab som løsning på den presserende udfordring med manglende lærepladser samt langsigtede overvejelser for den fortsatte udvikling af stærke erhvervsuddannelser. 

 

FAKTA: Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) er en selvejende institution, der har til formål at administrere refusions- og tilskudsordninger, der skal medvirke til at skaffe det fornødne antal praktikpladser for uddannelsessøgende.

Arbejdsgiverne indbetaler årligt omkring 5 mia. kr. i lovpligtigt bidrag til dette formål.

AUB omfatter alle arbejdsgivere, der er omfattet af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, dvs. både private og offentlige arbejdsgivere.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her