Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Arbejdsgivere: Centralt klageorgan er tiltrængt

KA og KA Pleje roser regeringen for at ville etablere et centralt klageorgan, der skal gøre det lettere for virksomhederne at klage over offentlig konkurrenceforvridning. Men alle virksomheder bør have adgang, understreger direktør Karsten Høgild.

Foto: Lars Salomonsen

I forbindelse med statsministerens åbningstale har regeringen lagt det lovkatalog frem, som den vil forsøge at få gennemført i det kommende folketingsår.

Et af de konkrete forslag er at etablere et klageorgan, som virksomheder, der oplever unfair konkurrence fra det offentliges side, kan klage til.

I dag er der en jungle af forskellige instanser, som virksomhederne skal forholde sig til, når de klager over offentlig konkurrenceforvridning. I sidste ende kan virksomhederne føle sig tvunget til at gå til domstolene med en sag mod det offentlige.

- Det er helt rigtigt set af regeringen at skabe ét samlet klageorgan. Det gør det lettere og mere overskueligt for virksomhederne at klage. I dag ser vi tilfælde, hvor de forskellige instanser ikke ved, hvem der skal håndtere den enkelte klage, og det trækker sagerne i langdrag. Det undgår vi med ét samlet klageorgan, siger Karsten Høgild, direktør for KA og KA Pleje.

Undtagelse bør droppes

Tidligere har regeringen været fremme med den tanke, at offentlige kerneområder som eksempelvis ældrepleje skal undtages klageorganet. Det vil for eksempel betyde, at et privat plejefirma ikke kan henvende sig til det centrale klageorgan, når kommunen bedriver konkurrenceforvridning.

- Jeg håber virkelig, at regeringen dropper den undtagelse. Et privat plejefirma har lige så meget ret til at kunne klage som alle mulige andre virksomheder, siger Karsten Høgild.

Netop på plejeområdet vil et centralt klageorgan komme til sin ret.

- Vi oplever, at der er aktuelle sager, hvor kommunerne konkurrerer mod private plejevirksomheder på helt urimelige vilkår. Vi oplever, at kommunerne trækker sagerne ud i årevis, fordi der ikke er nogen til at holde dem i ørerne, siger Karsten Høgild og uddyber:

- Det betyder, at de virksomheder, som oplever urimelighederne, risikerer at gå konkurs, inden sagerne er afgjort, og det er jo helt galt. Det bedste værn mod konkurser er, at virksomhederne får en hurtig og fair afklaring på sagerne. Det vil samtidig sikre, at virksomhederne kan bruge kræfterne på at drive virksomhed frem for på at føre langstrakte sager mod det offentlige. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her